Grupinė psichoterapija. Kas tai?

„Suteik man jėgų susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drąsos pakeisti tai, ką galiu, ir išminties atskirti viena ir kita...“

Kiekvienas iš mūsų esame ir stiprus, ir silpnas. Mūsų stiprybė slypi savo galimybių pažinime. Jei tik išdrįstame priimti iššūkius ir bandyti, jei nebijome pripažinti savo galimybių ribas, jaučiamės laimingi ir stiprūs.

Psichoterapija...

...sukuria saugią erdvę tyrinėti, geriau pažinti save;

...teikia psichologinę pagalbą sunkiomis, nežinios kupinomis akimirkomis;

...suteikia galimybę į įvairias gyvenimo situacijas pažvelgti kitu kampu;

...leidžia išbandyti naujus elgesio būdus.

Grupinėje psichoterapijoje savęs pažinimo kelionės bendrakeleivis ne tik psichoterapeutas, bet ir kiti to paties tikslo – savęs pažinimo – siekiantys žmonės, žmonės, su kuriais susiduriame kasdien.

 


PRIE GRUPĖS KVIEČIAMA (-S) PRISIJUNGTI NAUJA (-S) NARĖ (-YS)

Ilgalaikė psichoterapinė grupė, vykstanti trečiadienio vakarais (18:30 - 20:00), priimtų vieną naują narę (-į).

Jei norite išdrįsti pamatyti savo atspindį kituose ir suprasti kylančių bendravimo sunkumų priežastis, geriau pažinti save, saugioje grupės aplinkoje išbandyti naujus bendravimo būdus ir įgauti drąsos taikyti juos už grupės ribų, skambinkite arba rašykite. Jei dvejojate ar kyla klausimų, sutikime, pasikalbėkime, pasitarkime. Juk nežinia - labiausiai gąsdinantis dalykas.

Grupė vyksta Lukiškių g. 5, Vilniuje.

Su visais kandidatais mažiausiai penkis kartus susitinkame individualiems pokalbiams-konsultacijoms.

Skambinkite tel. 8 610 35936 arba rašykite el. paštu gulbinaite.brigita@gmail.com

Grupės susitikimo kaina - 9 €, atrankos pokalbių-konsultacijų kaina - 15 €.

P. S. Taip pat kviečiu kreiptis ir tuos, kuriuos domina individuali psichoterapija.


Kartu tikrai drąsiau!

 

Psichoterapija; grupinė psichoterapija; psichoterapinė grupė; psichologinė grupė; bendravimo grupė; psichoterapeutas; psichologas; psichologinė pagalba; psichologinis konsultavimas; santykiai; bendravimas; nerimas; savęs pažinimas;